Advokátní kancelář

Mgr. Arnošt Ryšavý

„Iustitia nemini neganda.“
Spravedlnost nelze nikomu odepřít.
Advokátní kancelář Mgr. Arnošta Ryšavého sídlí v historickém městě Jihlava, v ulici Erbenova 2637/58. Poskytujeme právní služby nejen v Jihlavě, ale i po celém území České republiky. Právní služby jsou cíleny pro široké spektrum klientely, kterou tvoří nejen jednotlivci z řad občanů, fyzické osoby podnikající, ale rovněž i právnické osoby - menší i středně velké firmy. Jsme zaměřeni na široké spektrum různých právních odvětví, kam spadá zejména právo občanské, trestní, insolvenční, rodinné, pracovní, obchodní a správní.

www.akrysavy.cz

© Mgr. Arnošt Ryšavý 2017 - Všechna práva vyhrazena.